Str. Avionului nr.26, Sector 1, București
E-mail: contact@vermar.ro
08:00 - 18:00
PRAM
VERIFICARI SI
MASURATORI PRAM

1. Necesitatea verificarilor PRAM

Verificarea periodica a instalatiilor electrice este necesara, deoarece in instalatiile electrice pot aparea o serie de factori cum ar fi: incarcare excesiva a circuitelor, uzura echipamentelor, coroziune , imbatranirea izolatiilor, contacte imperfecte etc., situatii care pot duce la evenimente neplacute: incendii, electrocutari, deconectari in alimentarea cu energie electrica.

In consecinta legislatia prevede ca instalatiile electrice trebuie sa fie mentinute intr-o stare corespunzatoare de siguranta, iar pentru aceasta ele trebuie sa fie inspectate, verificate si testate periodic, conform legislatiei in vigoare.

2. Obligativitate si Legislatie

Legislatia in vigoare din Romania prevede obligativitatea efectuarii verificarilor instalatiilor electrice pentru evitarea deteriorarii acestora, pentru prevenirea accidentelor de munca si pentru reducerea riscurilor de incendiu. Aceste reglementari sunt prevazute de urmatoarele acte normative:

HG 1146/2006 – privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca.
NTE 01 116/2001 – Norma tehnica energetica privind incercarile si masuratorile la echipamente si instalatii electrice
G.P.S.I.-004 – DISPOZITII GENERALE privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări electrostatice – Art. 20.
Ordin nr. 108 din 1 August 2001/Ministerul de Interne/pentru aprobarea DGPSI 004-Dispozitii generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări electrostatice
Ordinul ANRE nr 24/20.07.2007 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic
3. Verificari

Verificarile se efectueaza numai de firme autorizate in conformitate cu ordinul ANRE nr. 27/2007, cu aparatura verificata metrologic, si cuprind o serie de masuratori precum:

Rezistenta de izolatie.
Impedanta de bucla.
Curentul de scurt circuit.
Rezistenta de dispersie a prizelor de pamant.
Continuitatea centurii de impamantare.
Verificarea aparatelor de protectie inclusiv a disjunctoarelor diferentiale.
In urma analizei rezultate in urma masuratorilor se emit Rapoarte de incercari pentru instalatia verificata, rapoarte care certifica starea instalatiilor si echipamentelor electrice. Aceste rapoarte sunt solicitate si in cazul controalelor realizate de ITM si ISU.

 

Masurarea rezistentei de dispersie pentru instalatia de legare la pamant se va efectua:

In instalatii subterane si in instalatii locale de legare la pamant, cel putin de doua ori pe an.
la retelele generale de legare la pamant, cel putin o data pe an.